Statut, Patronatul National al Viei si Vinului
 
HOME DESPRE PNVV MEMBRI PRESA LEGISLATIE RETEAUA NATIONALA PNVV PUBLICITATE LINKURI INFORMATII UTILE INSCRIERE CONTACT
 
 
 
ULTIMELE NOUTATI
DESPRE PNVV
 
ZIUA NATIONALA A ROMANIEI LA COMISIA UNIUNII EUROPENE
Patronatul National al Viei si Vinului si ROMALIMENTA au reunit producatori de vinuri, mezeluri si branzeturi romanesti in cadrul evenimentului organizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sub Patronajul Comisarului european Dacian CIOLOS, la sediul Comisiei UE, in data de 28 noiembrie.

Vin Romania
Gala Vinului
Festivinum
Razboiul Supermarketurilor
Infoaliment
STIRI

STAREA VINULUI ROMANESC
Anul acesta Romania va avea record al ultimilor 3 ani din punct de vedere al productiei de struguri si de vin.
Doua sunt principalele motive care conduc la aceasta concluzie: intrarea pe rod a noilor suprafete cultivate cu vita de vie ca urmare a investitiilor realizate prin SAPARD si Programul National Suport pentru Sectorul Vitivinicol 2008 � 2013 (cca. 30.000 de hectare) si precipitatiile bogate din parcursul acestui an (cca. 15% mai mult decat anul precedent).

separatorStatutseparator
< < Inapoi
separator
Capitolul I - Denumirea, sediul si durata asociatiei

Art. 1
Se infiinteaza o asociatie a industriasilor din Romania, viticultori, producatori, distribuitori si exportatori de vinuri, distilate si bauturi alcoolice pe baza de must, vin si subproduse vinicole cu denumirea "PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI".

Titlul prescurtat al asociatiei va fi "PNVV", asa cum va fi mentionat si in continuare in prezentul statut. Asociatia PNVV este o asociatie patronala asa cum este ea definita de Legea 356/ 2001, avand atributiile si obligatiile prevazute de prezentul statut si de lege. Asociatia se constituie ca sectiune profesionala in cadrul Uniunii Generale a Industriasilor din Romania, UGIR-1903.

Ca forma juridica, asociatia este constituita in baza OG 26/ 2000 privind asociatiile si fundatiile ca persoana juridica fara scop lucrativ, apolitica si neguvernamentala.

Sediul asociatiei este in Bucuresti, str. George Enescu nr. 27 - 29, sector 1, Palatul UGIR. Asociatia va putea infiinta filiale, sucursale si reprezentante in orice localitate din tara si strainatate.

Durata asociatiei este nelimitata incepand cu data inregistrarii acesteia.

Capitolul II - Scopul si obiectivele asociatiei

Art. 2
Scopul asociatiei este de a identifica si promova sistematic si unitar interesele profesionale specifice viticulturii si industriei producatoare de vinuri din Romania. PNVV ca asociatie patronala reprezinta, sustine si apara interesele membrilor ei in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul de activitate, atat in plan national, cat si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile legii 356/2001.

Asociatia are urmatoarele obiective principale:
a) de a sustine, apara si promova interesele legitime ale viticulturii si industriei producatoare de vinuri si de a efectua demersurile cuvenite pentru evitarea si inlaturarea prejudiciilor care pot fi aduse membrilor prin aplicarea abuziva de regulamente sau masuri administrative;
b) de a informa opinia publica si institutiile statului asupra problemelor, dezideratelor si revendicarilor Asociatiei;
c) de a propune forurilor competente masuri legislative, sociale si administrative, necesare pentru intarirea, mentinerea si dezvoltarea sistematica a ramurii economice de profil si de a sprijini initiativele similare ale altor asociatii sau institutii din tara sau strainatate;
d) de a incuraja in mod eficace productia viti-vinicola, intervenind pentru acoperirea in masura cat mai mare a consumului intern prin produsele nationale si sprijinind initiativele de export;
e) de a colabora la solutionarea chestiunilor politico-sociale, tinand seama in acelasi timp de interesele patronilor, lucratorilor si ale statului;
f) de a da avize in chestiuni ale ramurii de profil, atat Guvernului si celorlalte autoritati, cat si membrilor Asociatiei, fie din proprie initiativa, fie solicitate;
g) de a dezvolta si raspandi cunostintele de specialitate, de a sprijini lucrarile stiintifice privitoare la ameliorarea vietii economice nationale, staruind pentru luarea in seama a inventiilor si inovatiilor tehnice, demne de remarcat;
h) de a fi in contact continuu cu celelalte asociatii profesionale economice din tara si cu factorii insarcinati cu reprezentarea diferitelor ramuri economice, procedand in acord cu acestea in chestiunile de interes general sau in acelea de interes special pentru industria producatoare de vinuri din Romania;
i) de a urmari cu atentie toate faptele privitoare la productia industriala si agricola, precum si la viata economica a tarii, de a le discuta in mod amanuntit si de a lua atitudine fata de ele;
j) de a stabili si dezvolta legaturi cu asociatiile similare din strainatate prin schimb de informatii si publicatii, prin afiliere sau alte cai de colaborare;
k) de a aduna si corobora datele statistice si documentarea necesara pentru a putea informa autoritatile si opinia publica asupra situatiei reale a ramurei de profil, cat si asupra rolului si importantei pe care o are viticultura si industria vinului in economia nationala;
l) de a stabili contacte de informare si masuri comune cu organele statului pentru a mari eficienta luptei impotriva productiei ilegale de vinuri sau alte bauturi;
m) de a veghea, sesiza si lua atitudine asupra cazurilor de incalcare a legislatiei privitoare la industria de profil, inclusiv de catre membrii Asociatiei;
n) de a gasi si impune impreuna cu organele abilitate cele mai potrivite masuri pentru ridicarea nivelului general de calitate a produselor si asanarea pietei interne de produsele ce pot afecta sanatatea consumatorilor;
o) de a elabora si pune in aplicare o strategie publicitara, precum si un statut deontologic al membrilor Asociatiei in scopul de a ridica prestigiul producatorilor romani de vinuri;
p) de a organiza actiuni de interes public pentru promovarea produselor lor, cum ar fi: targuri, expozitii, concursuri, congrese, simpozioane, mese rotunde, saloane de prezentare etc.;
r) de a sprijini initiativele de armonizare a legislatiei vitivinicole nationale cu aceea a Uniunii Europene.


Capitolul III - Membrii asociatiei

Art. 3
Membrii asociatiei sunt:
1. ABV Invest SRL
2. Alcar Pad SRL
3. Angelli Spumante & Aperitive SRL
4. BASF SRL Romania
5. Casa de Vinuri Zoresti SA
6. Casa Olteanu SRL
7. Crama Telna SRL
8. Cramele Rotenberg SRL
9. Domeniile Dealu Mare SRL
10. Enzymes & Derivates Romania SA
11. Euromat Impex SRL
12. Fermele Murfatlar SA
13. Fruvimed SA Medgidia
14. Fulmed SRL
15. La Vie SRL
16. Le Pigeonnier SRL
17. Lerida International SRL
18. Loredo SRL
19. MAP – Masini Agricole Performante SRL
20. MDT Agricol SRL
21. Murfatlar Romania SA
22. Novateh Agroserv SRL
23. Ostrovit SA
24. Paolo Consult SRL
25. Pernod Ricard Romania SRL
26. Piatra Ostrov SRL
27. Podgoriile Tohani SRL
28. Simburesti Wineries SRL
29. Sodinal SRL
30. Speed SRL
31. Tohani SA
32. Unicom Production SRL
33. Unicom Wood Production SA
34. United Euro Distributions SA
35. Vinarte SRL
36. Vinexport Trade-Mark SA
37. Vini Com Copou SRL
38. Vinuri Dobrogene SRL
39. Viticola Corcova SRL
40. Viti-Pomicola Samburesti SA

Art. 4

Asociatia este formata din:
a) membrii de onoare;
b) membrii activi;
c) membrii corespondenti.

Art. 5
Membrii de onoare si corespondenti vor fi alesi de Adunarea Generala pe baza propunerii Consiliului Director, dintre persoanele care, prin activitatea si lucrarile lor, contribuie la progresul industriei vitivinicole nationale. Numarul membrilor onorifici si corespondenti este nelimitat.

Art. 6
Se vor putea inscrie in Asociatie ca membri activi persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii:
a) intreprinderi industriale cu profil vitivinicol;
b) institutii financiare care finanteaza intreprinderile vitivinicole;
c) institute si statiuni de cercetare vitivinicole;
d) institute de cercetare si proiectare, de marketing si consulting din domeniu;
e) organizatii regionale ale viticultorilor si producatorilor de vinuri;
f) persoane fizice autorizate pentru productia vitivinicola;
g) societati comerciale cu activitate complementara specificului Asociatiei.

Art. 7
Cererile de admitere ca membru, impreuna cu documentele stabilite la art. 8, se vor adresa Presedintelui, care le va supune spre aprobare Consiliului Director in cea mai apropiata sedinta.
Consiliul Director va hotari asupra cererilor de inscriere cu majoritatea absoluta a tuturor celor prezenti la sedinta. In caz de respingere a cererii, hotararea Consiliului Director se comunica fara motivare celui care a cerut inscrierea.
Contra hotararii Consiliului Director se poate face recurs la Adunarea Generala.

Art. 8
Cererile de admitere ca membru vor fi insotite de un set de documente ce va cuprinde:
a) fisa de prezentare a firmei, continand urmatoarele informatii: numele, sediul social, codul unic de inregistrare sau numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal, contul bancar, administratorul, capitalul social, filialele, cifrele de afaceri pe ultimul an, capacitatea de productie, numarul de angajati;
b) copii dupa: certificatul de inmatriculare, codul fiscal, autorizatiile de functionare (licentele);
c) fisa produselor continand: sortimente, caracteristici, mentiuni de omologare sau marca inregistrata unde este cazul. Fiecare fila din aceste documente va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al societatii comerciale.
Organizatiile regionale ale viticultorilor si producatorilor de vinuri vor anexa la cererea lor de inscriere: statutul, lista membrilor si a persoanelor care fac parte din organele lor de conducere si vor comunica numele delegatului oficial care-i va reprezenta in cadrul Asociatiei.

Art. 9
Organizatiile regionale care au aderat la Asociatie fac parte ca unitati distincte din Asociatie si raman autonome ca functionare, pe baza statutelor proprii.

Art. 10
Fiecare membru activ va fi reprezentat de catre un delegat. Numele delegatului trebuie comunicat in timp util Consiliului Director. Durata de valabilitate a delegatiei se stabileste de catre fiecare membu activ, sau pana la delegarea unei noi persoane.

Capitolul IV - Drepturile si indatoririle membrilor

Art. 11
Membrii Asociatiei:
a) pot lua parte la adunarile generale, consfatuirile, conferintele Asociatiei;
b) primesc gratuit publicatiile Asociatiei;
c) beneficiaza de toate actiunile intreprinse de Asociatie in folosul membrilor sai;
d) pot fi alesi in structurile de conducere ale Asociatiei;

Art. 12
In adunarile generale, membrii activi au vot deliberativ, iar cei onorifici si corespondenti au vot consultativ.

Art. 13
Membrii sunt obligati sa respecte Statutul si regulamentele Asociatiei si sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului Asociatiei.

Art. 14
Membrii activi ai Asociatiei vor plati taxele de inscriere si cotizatiile fixate conform art. 20 si art. 21. Cotizatiile se vor achita trimestrial pana in ultima luna a fiecarui trimestru.

Capitolul V - Pierderea calitatii de membru

Art. 15

Membrii activi se pot retrage din Asociatie la cerere cu conditia sa comunice hotararea lor cu cel putin o luna inainte de data retragerii. Membrii retrasi sunt obligati sa achite cotizatiile lor pana la finele anului in care si-au anuntat demisia.

Art. 16
Se vor exclude din Asociatie membrii care:
a) nu si-au platit cotizatiile conform art. 14;
b) au pierdut calitatea pe baza careia au fost inscrisi in Asociatie.
c) nu se supun hotararilor Asociatiei sau in mod vadit lucreaza impotriva intereselor Asociatiei.

Art. 17
Excluderea se pronunta pe baza propunerii Consiliului Director cu avizul Senatului de Onoare si Arbitraj, de catre Adunarea Generala, cu majoritatea a 2/3 din voturile membrilor prezenti.

Capitolul VI - Patrimoniul initial si resursele patrimoniale ale asociatiei

Art. 18
Asociatia s-a constituit cu un patrimoniu initial de 7.000.000 lei.

Art. 19
Patrimoniul asociatiei se va completa prin:
a) contributii ale membrilor asociatiei,
b) cotizatiile membrilor asociatiei si taxa de inscriere in asociatie;
c) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
d) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
e) venituri realizate din activitati economice directe;
f) donatii, sponsorizari sau legate;
g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
h) veniturile realizate din exploatarea proprietatilor acesteia;
i) sumele percepute pentru serviciile angajate pe baza de contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
j) sumele percepute pentru participarea la manifestari organizate de asociatie, precum si alte venituri prevazute de lege.

Art. 20
La admiterea sa in Asociatie, fiecare membru va plati o taxa de inscriere stabilita de Adunarea Generala.

Art. 21
Cu ocazia discutarii bugetului pentru anul in curs Adunarea Generala va stabili cotizatia, eventuala cotizatie suplimentara.

Capitolul VII - Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei

Art. 22
Organele Asociatiei sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori;

Asociatia va avea un Presedinte de Onoare si un Senat de Onoare si Arbitraj, ca structura a asociatiei cu functie de organ consultativ de control si de arbitraj intre asociatie si membrii acesteia.

a) Adunarea Generala

Art. 23
Adunarea Generala se compune din totalitatea membrilor Asociatiei, drept de vot deliberativ avand numai membrii activi cu cotizatiile platite la zi.

Art. 24
Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Art. 25
Adunarea Generala Ordinara se va convoca o data pe an pentru a aproba bilantul, contul de venituri si cheltuieli si darea de seama pe anul expirat.

Art. 26
Adunarea Generala Extraordinara se va putea convoca ori de cate ori se va gasi de cuviinta de catre Consiliul Director sau daca o va cere printr-o propunere motivata cel putin 1/2 din membrii activi. In ultimul caz, Presedintele sau inlocuitorul acestuia va convoca Adunarea Generala Extraordinara intr-un interval de patru saptamani de la data cererii.

Art. 27
Locul, data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare se vor comunica in scris tuturor membrilor cu cel putin 15 zile inainte de termenul fixat pentru Adunare. Pentru Adunarea Generala Extraordinara termenul de mai sus se fixeaza la 10 zile.

Art. 28
In adunarile generale se vor discuta numai chestiunile puse pe ordinea de zi de catre Consiliul Director. Totusi, daca vreun membru ar dori sa supuna spre discutie Adunarii Generale chestiuni in afara de cele de pe ordinea de zi, acestea vor fie comunicate in prealabil spre aprobare Consiliului Director cu cel putin patru zile inaintea zilei fixate pentru Adunarea Generala. Motivele neadmiterii de catre Consiliul Director a vreuneia dintre aceste propuneri se vor consemna in Procesul Verbal.

Art. 29
Adunarile Generale vor fi prezidate de catre Presedinte sau in lipsa lui de catre un Vicepresedinte.

Art. 30
Adunarea Generala convocata in conformitate cu Statutul, in afara de exceptiile stabilite la art. 55, este legal constituita daca este prezenta ? din numarul membrilor activi prin delegati sau imputerniciti.

Art. 31
Hotararile Adunarii Generale, in afara de cele relative la modificarea Statutului si la dizolvarea Asociatiei, se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti. In cazul cand la data fixata nu se intruneste numarul necesar de membri activi, Adunarea Generala se va tine ziua urmatoare, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora, fara alta convocare si va fi legal constituita cu orice numar de membri ar fi prezenti.

Art. 32
Fiecare membru activ are dreptul la un vot.

Art. 33
Atributiile Adunarii Generale sunt:
a) discuta si aproba darea de seama anuala prezentata de Consiliul Director;
b) aproba bilantul si contul de venituri si cheltuieli si de descarcare Consiliului Director si Comisiei de Cenzori;
c) voteaza bugetul;
d) alege Presedintele de Onoare, membrii de onoare si membrii corespondenti;
e) alege Presedintele Asociatiei, vicepresedintii si membrii Consiliului Director;
f) alege membrii Comisiei de Cenzori/Cenzorul;
g) alege membrii Senatului de Onoare si Arbitraj;
h) decide asupra excluderii membrilor;
i) decide asupra modificarii Statutului;
j) decide asupra dizolvarii Asociatiei.

b) Consiliul Director

Art. 34
Consiliul Director se compune din Presedinte, doi Vicepresedinti si din inca doi pana la patru membri.

Art. 35
Consiliul Director se intruneste minim o data la trei luni si se va convoca de catre Presedinte sau in lipsa acestuia de catre unul din Vicepresedinti sau de catre cel putin jumatate + 1 membri Consiliului Director. Convocarile pentru sedintele Consiliului Director se vor face de catre Presedinte sau unul din Vicepresedinti, cu cel putin 5 zile inaintea datei fixate.

Art. 36
Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de catre Presedinte.

Art. 37
Sedintele Consiliului Director se tin valabil in prezenta a cel putin ?+1 membri. Hotararile Consiliului Director se iau prin majoritate simpla, in caz de egalitate votul Presedintelui fiind hotarator.

Art. 38
Atributiile Consiliului Director sunt:
a) duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale;
b) studiaza si hotaraste mijloacele de actiune pentru indeplinirea scopului Asociatiei, conform art. 2 din Statut;
c) intocmeste si supune spre aprobare Adunarii Generale darea de seama anuala, bilantul, contul de venituri si cheltuieli si bugetul;
d) administreaza fondul social si face propuneri Adunarii Generale pentru intrebuintarea lui;
e) hotaraste asupra cererilor de inscriere;
f) propune Adunarii Generale taxa de inscriere si cotizatiile pentru membri activi;
g) numeste Directorul General al Asociatiei;
h) hotaraste toate chestiunile ce nu sunt rezervate Adunarii Generale.
In cazuri urgente Consiliul Director poate sa faca orice fel de acte sau interventii in scopul de a apara interesele generale ale industriei de profil, ramanand ca ulterior actiunea sa fie supusa ratificarii Adunarii Generale.

Presedintele

Art. 39
Presedintele este ales de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani. El prezideaza Adunarile Generale si sedintele Consiliului Director.

Art. 40
Presedintele reprezinta Asociatia in justitie, fata de autoritati si fata de terte persoane. Presedintele poate face orice fel de acte sau interventii in cazuri urgente, cand nu ar fi timp suficient pentru convocarea Consiliului Director, ramanand ca ulterior actiunea sa fie adusa la cunostinta, spre aprobare, Consiliului Director sau Adunarii Generale. Presedintele, pe timpul absentei sale, poate delega atributiile sale unuia dintre Vicepresedinti.

Presedintele de Onoare

Art. 41
Presedintele de Onoare al Asociatiei este ales de catre Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani. Presedintele de Onoare impreuna cu Presedintele si Vicepresedintii Consiliului Director au functie de reprezentare a Asociatiei in relatiile cu reprezentantii autoritatilor atat ale statului roman cat si ale altor state si cu reprezentantii altor organizatii guvernamentale sau neguvernamentale din tara si din strainatate.

Directorul General

Art. 41
Directorul General se numeste de catre Consiliul Director si este subordonat acestuia avand calitatea de angajat al asociatiei.

Art. 42
Atributiile Directorului General sunt:
a) executa hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
b) intocmeste darea de seama anuala, bilantul, contul de venituri si cheltuieli si bugetul care, dupa aprobarea Consiliului Director, se supune aprobarii Adunarii Generale;
c) primeste si rezolva intreaga corespondenta a Asociatiei;
d) desemneaza impreuna cu Presedintele sau unul dintre Vicepresedinti adresele catre autoritati si corespondenta cu membrii Asociatiei;
e) propune Consiliului Director organigrama si regulamentele Asociatiei, numeste si angajeaza personalul inferior al Asociatiei, cu aprobarea Consiliului Director;
f) controleaza gestiunea financiara a Asociatiei si propune cheltuielile bugetare;

Art. 43

In caz de lipsa, Directorul General va fi inlocuit de unul dintre membrii Asociatiei, desemnat de Consiliul Director.

Art. 44
Pentru studierea aprofundata a diferitelor chestiuni cum sunt: chestiunea comertului exterior si a devizelor, chestiuni fiscale, sociale, de transporturi, financiare, de politica industriala generala, de statistica si documentare generala in materie industriala etc., se vor infiinta pe langa Directorul General al Asociatiei, la hotararea Consiliului Director, departamente speciale coordonate de catre un referent specializat in domeniul respectiv.

Art. 45
Asociatia va publica prin grija Directorului General un buletin de informare periodic.

c) Comisia de Cenzori/Cenzorul

Art. 46
Organul de control al asociatiei este cenzorul Florin Ciuta, cetatean roman domiciliat in Bacau, str. 1 Mai nr. 5 C3, Romania, cu un madat de 3 ani. Daca asociatia va avea mai mult de 100 de membri inscrisi, controlul financiar intern se va exercita de catre o comisie de cenzori.

In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
Comisia de cenzori va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din reprezentanti ai membrilor. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Senatul de Onoare si Arbitraj

Art. 47
Senatul de Onoare si Arbitraj se compune din 3 membri: Presedintele de Onoare si alti 2 membri alesi de catre Adunarea Generala, pentru o perioada de 4 ani.

Art. 48
Senatul de Onoare si Arbitraj se va convoca, ori de cate ori va fi nevoie, de catre Presedinte, de catre Consiliul Director, sau, in cazuri speciale, de catre oricare din membrii Asociatiei, cu aprobarea Consiliului Director sau a Presedintelui. Sedintele Senatului de Onoare sunt prezidate de catre unul din membrii sai, ales ad-hoc.

Art. 49
Sedintele Senatului de Onoare si Arbitraj se intrunesc valabil cu prezenta a cel putin 2 dintre membrii sai.

Art. 50
Atributiile Senatului de Onoare si Arbitraj sunt:
a) vegheaza, sesizeaza si ia atitudine in toate cazurile de incalcare a Statutului sau regulamentelor interne de organizare si functionare ale Asociatiei de catre oricare dintre membrii ei;
b) contribuie la solutionarea pe cale amiabila a litigiilor survenite intre membrii Asociatiei.

Art. 51
Membrii Asociatiei care solicita arbitrajul sau care constituie subiectul acestuia, se vor supune hotararilor Senatului. In caz de neacceptare a acestora, au dreptul de a solicita, motivat, arbitrajul Adunarii Generale imediat urmatoare.

Art. 52
Atat organele de conducere ale Asociatiei cat si Senatul de Onoare si Arbitraj vor elabora regulamentele interne de organizare si functionare ale Asociatiei, pe care le vor supune spre aprobare Adunarii Generale.

Capitolul VIII - Reprezentarea asociatiei in relatiile cu tertii

Art. 53
Pentru valabilitatea actelor scrise care angajeaza Asociatia, se cere semnatura Presedintelui sau a unuia dintre Vicepresedinti, impreuna cu aceea a Directorului General sau a inlocuitorului lui.

Pentru incasarile curente (cecuri, ridicari de bani sau efecte de la banci sau alte instructiuni, incasari de cotizatii, taxe de inscriere etc.), in afara de persoanele mentionate vor mai putea semna valabil Directorul General sau inlocuitorul lui.

Presedintele, Vicepresedintii si Directorul general pot delega unei terte persoane aceste atributii de reprezentare a asociatiei prin procuri speciale in forma scrisa.

Presedintele poate imputernici prin procuri generale sau speciale, avocati, pentru a reprezenta Asociatia in justitie si inaintea oricaror instante sau comisii de judecata de pe langa autoritatile financiare, adminstrative, de asigurari sociale. Toti cei care reprezinta Asociatia in justitie, in baza prezentului Statut si a procurilor pe care le detin conform lui, pot introduce, semna sau retrage orice fel de cerere, actiune, contestatie, opozitie, apel, recurs, revizuire si uza in general de orice cale de atac ordinara si extraordinara, precum si a indeplini orice act de procedura si orice acte judiciare sau extra-judiciare.

Capitolul IX - Contractarea de imprumuturi si dobandirea de avere mobila sau imobila

Art. 54
Pentru realizarea scopurilor prevazute in Statut, Asociatia, cu aprobarea Consiliului Director, care se va supune ratificarii urmatoarei Adunari Generale, poate contracta imprumuturi sau dobandi orice fel de avere mobila sau imobila, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, in conformitate cu prevederile legii persoanelor juridice si a regulamentului acestei legi. Pentru dobandirea de avere mobila, facuta in cadrul prevederilor bugetare nu este nevoie de aprobarea Consiliului Director si nici de ratificarea Adunarii Generale.


Capitolul X - Modificarea statutului

Art. 55
Modificarea statutului se face in baza hotararii Adunarii generale cu respectarea prevederilor OG 26/2000.

Capitolul XI - Dizolvarea si lichidarea asociatiei

Art. 56
Dizolvarea asociatiei se poate efectua:

a) prin hotararea Adunarii generale cu majoritate calificata;
b) de drept in cazul imposibilitatii realizarii obiectului de activitate, al imposibilitatii intrunirii adunarii generale sau a constituirii Consiliului director sau reducerea numarului asociatilor sub minimul legal daca nu este completat in termen de 3 luni;
c) prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate daca scopul sau mijloacele de realizare a scopului asociatiei sunt contrare legii, daca asociatia a devenit insolvabila sau nu obtine autorizatiile prealabile necesare potrivit legii. In cazul dizolvarii, lichidatorii asociatiei se numesc de instanta judecatoreasca sau de catre Adunarea generala, dupa caz. Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza. Lichidarea se efectueaza in conditiile legii, iar bilantul de lichidare impreuna cu memoriul lichidatorilor privind operatiunile de lichidare se depun la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei de la sediul asociatiei. Asociatia inceteaza a avea personalitate juridica la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 57
In cazul dizolvarii asociatiei, in urma lichidarii bunurile ramase vor fi atribuite unei persoane juridice de drept privat din Romania cu scop similar, sau unei persoane juridice de drept public reprezentind in statul roman interesele servite de asociatie, pe baza hotararii Adunarii generale

DISPOZITII FINALE
Prezentul statut reprezinta forma actualizata a statutului PNVV. In urma modificarilor suscesive intervenite si inlocuieste vechiul statut al asociatiei autentificat sub nr.1882/27.09.2002 la notar public Irene Florea. Prezentul statut se completeaza cu prevederile legale in vigoare.


separator
< < Inapoi
Acest site este cofinantat din
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeste in oameni!
 
 
Copyright � Patronatul National al Viei si Vinului - 2012
NetDesigner.ro