HOME DESPRE PNVV MEMBRI PRESA LEGISLATIE RETEAUA NATIONALA PNVV PUBLICITATE LINKURI INFORMATII UTILE INSCRIERE CONTACT
 
 
 
ULTIMELE NOUTATI
LEGISLATIE - ROMANEASCA
 
VINUL DIN REPUBLICA MOLDOVA
Decizia Rusiei de a interzice importurile de vin din Republica Moldova a nascut o reactie de solidaritate prompta a Guvernului Romaniei, preluata si de inalti demnitari ai Uniunii Europene. Solutia directa: cresterea contingentului oferit Rep. Moldova pentru exportul de vin in UE.

Vin Romania
Gala Vinului
Festivinum
Razboiul Supermarketurilor
Infoaliment
STIRI

STAREA VINULUI ROMANESC
Anul acesta Romania va avea record al ultimilor 3 ani din punct de vedere al productiei de struguri si de vin.
Doua sunt principalele motive care conduc la aceasta concluzie: intrarea pe rod a noilor suprafete cultivate cu vita de vie ca urmare a investitiilor realizate prin SAPARD si Programul National Suport pentru Sectorul Vitivinicol 2008 � 2013 (cca. 30.000 de hectare) si precipitatiile bogate din parcursul acestui an (cca. 15% mai mult decat anul precedent).

<< inapoi
 
separatorIndrumar pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurala (Masura 123)separator
separator
Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Autor: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

O multitudine de sanse…..
România este stat membru al Uniunii Europene.
Principiul solidaritatii în Uniunea Europeana are continut, iar dovada de netagaduit pentru noi este finantarea cu peste 8 miliarde euro în perioada 2007-2013 pe componenta dezvoltare rurala pentru România.
Pentru a reusi racordarea satului românesc la modernitate ar mai fi nevoie de initiativa, îndrazneala si consecventa.

Fiti consecventi!
Fiti îndrazneti!
Initiati proiecte!

Înainte de toate trebuie sa stiti ca fondurile europene nerambursabile se acorda doar dupa ce întocmiti un proiect care contine o cerere de finantare, precum si o serie de documente si avize care trebuie sa evidentieze clar oportunitatea si rentabilitatea investitiei pentru care doriti sa primiti fondurile nerambursabile.
Cu alte cuvinte trebuie sa stiti foarte bine pentru ce solicitati banii de la Uniunea Europeana si Guvernul României acordati prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007 - 2013  (PNDR) si, mai mult, trebuie sa dovediti foarte clar ca banii vor fi investiti corect si astfel va vor aduce profit.

******

Principalele institutii implicate în implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 sunt:

MADR - Directia Generala Dezvoltare Rurala care îndeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) si asigura gestionarea corespunzatoare a fondurilor comunitare, stabilind prioritatile si masurile concrete de actiune;
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), ca organism de plata, pentru toate masurile din PNDR, cu exceptia celor destinate zonelor defavorizate;
Agentia de Plati si Interventie în Agricultura, de asemenea ca organism de plata, pentru zonele defavorizate.

DICTIONAR

Beneficiar – persoana juridica/persoana fizica autorizata care a încheiat un contract de finantare pentru accesarea FEADR;
Potential beneficiar / Solicitant – persoana juridica/persoana fizica autorizata care este eligibila pentru accesarea FEADR dar care nu a încheiat înca contract de finantare;
Eligibilitate – respectarea unei serii de criterii si conditii pe care un potential beneficiar trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii finantarii prin FEADR;
Masura – defineste aria de aplicabilitate si o serie de activitati eligibile;
Contributia privata – reprezinta o suma de bani pe care trebuie sa o detina cel care solicita fonduri nerambursabile si pe care trebuie sa o utilizeze pentru începerea proiectului;
Contributie publica – reprezinta fondurile nerambursabile alocate proiectelor din PNDR, acestea fiind asigurate prin contributia Uniunii Europene si a Guvernului României.
Fonduri nerambursabile
– fonduri acordate în baza unor criterii de eligibilitate, pentru  realizarea unei investitii si care nu trebuie returnate, exceptie fiind cazul nerespectarii conditiilor contractuale conform proiectului aprobat de APDRP.
Evaluare/Selectare – actiune prin care documentatia aferenta priectului este analizata pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate si pentru selectarea proiectului în baza punctajului obtinut, în vederea contractarii.


Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

CINE POATE BENEFICIA de fonduri nerambursabile
pentru modernizarea exploatatiilor agricole?

Pentru investitii cu specific agricol – Microîntreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii si alte întreprinderi care au mai putin de 750 angajati si o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro;
Pentru investitiile cu specific forestier – Microîntreprinderi care au mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri, care nu depaseste 2 milioane Euro;
Aveti în vedere ca potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii:
- o intreprindere nu poate fi considerata mica sau mijlocie daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice;
- Daca la intocmirea situatiilor financiare anuale intreprinderea nu se mai incadreaza in plafoanele stabilite, aceasta nu isi va pierde calitatea de intreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere decat daca depasirea acestor plafoane se produce in doua exercitii financiare consecutive;
- In cazul unei intreprinderi nou infiintate, ale carei situatii financiare nu au fost aprobate, in conditiile legii, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul intreprinderii.


CARE ESTE VALOAREA FONDURILOR care pot fi accesate?

Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile în proportii clar stabilite în functie de valoarea totala a proiectului, astfel:
50% din costurile totale de investitie aprobate ale proiectelor si o valoare a sprijinului pâna la 750.000 euro pentru micro-întreprinderi si unitati de colectare, depozitare, conditionare si refrigerare a produselor agricole detinute de cooperative si grupuri de producatori;
45% din costurile totale de investitie aprobate ale proiectelor si un sprijin financiar de pâna la 2.000.000 euro pentru pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii. Daca investitia se realizeaza în Regiunea Bucuresti – Ilfov procentul ajutorului financiar scade la 40%;
50% din costurile totale de investitie aprobate ale proiectelor si un sprijin nerambursabil pâna la 2.000.000 euro pentru unitatile din sectoarele lapte si carne, care au programe de restructurare pâna în
2009;
25% din costurile de investitie aprobate ale proiectelor proiectelor si un sprijin  nerambursabil pâna la 2.000.000 euro pentru întreprinderile care nu intra în categoria de mai sus, dar al caror numar al angajatilor nu depaseste 750, iar nivelul cifrei de afaceri
este inferior sumei de 200 milioane de euro.

Prin FEADR, pentru investitiile finantate prin aceasta Masura, puteti primi fonduri nerambursabile de maxim 2.000.000 euro pentru proiectul dumneavoastra.

CUM PRIMESC BANII?

În decurs de maxim 3 luni de la semnarea contractului, în calitate de beneficiar, trebuie sa  prezentati primul Dosar de achizitii si Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererii de plata.
Prin aceasta declaratie de esalonare, beneficiarul îsi stabileste singur etapele în care doreste sa primeasca banii de la APDRP si se angajeaza ca va respecta aceste etape.
Dupa efectuarea achizitiilor, beneficiarul depune Dosarul cererii de Plata la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP), care va fi verificat si aprobat de catre expertii APDRP, dupa care se vor efectua platile solicitate care sunt identificate ca eligibile.

PENTRU CE SE ACORDA FONDURI NERAMBURSABILE?

Banii vor fi acordati pentru sustinerea proiectelor care urmaresc realizarea investitilor din industria de prelucrare a produselor agro-alimentare si industria forestiera:
Pentru produsele agricole
1. Construirea, modernizarea si achizitionarea de cladiri si alte activitati necesare pentru infrastructura rutiera interna, utilitati si racorduri necesare realizarii proiectului;
2. Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
3. Achizitionarea de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate, si costuri de instalare;
4. Constructia si modernizarea de laboratoare;
5. Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate;
6. Achizitionarea terenurilor pentru constructii cu scop administrativ si de productie, care nu depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului;

   Pentru produse forestiere:
7. Constructii noi si modernizari pentru toate categoriile de cladiri, necesare realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului;
8. Investitii noi pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente si/sau modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente pentru obtinerea de produse noi, pentru respectarea standardelor de mediu si pentru producerea de combustibil ecologic;
9. Investitii noi pentru achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru unitatile de  procesare, depozitare si marketing;

De asemenea, pot fi finantate:
10. Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara;
11. Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
12. Costurile generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de certificare pentru pregatirea implementarii proiectului;
13. Achizitionarea de software.

PENTRU CE NU SE ACORDA FINANTARE?
Trebuie sa tineti cont de faptul ca exista un anumit set de investitii care nu vor putea primi fonduri nerambursabile prin Masura 123. Practic, aceste investitii vor fi identificate ca investitii neeligibile:
- Constructia sau modernizarea locuintei;
- Achizitionarea de bunuri second-hand;
- Achizitionarea de teren pentru constructii cu scop administrativ si de productie ce depaseste 10% din valoarea eligibila a proiectului;
- Taxa pe Valoarea Adaugata, cu exceptia TVAului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile;
- Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
- Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
- Costuri privind contributia în natura;
- Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate  contului euro APDRP;
- Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc.;
- Costuri privind promovarea produselor pe piata interna prin expozitii, reclame si publicitate;
- Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor  de afaceri si a studiilor de fezabilitate.
- Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
- Investitii privind operatiunile de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 – simpla înlocuire reprezinta o investitie care doar inlocuieste o cladire existenta sau o masina (aparat, mecanism) sau parti din aceasta, fara a creste capacitatea de productie cu mai mult de 25% sau fara a implica schimbari in natura productiei sau a  tehnologiei implicate.


CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE?

a. Studiul de fezabilitate (pentru investitii cu lucrari de constructiimontaj) sau Memoriul justificativ (pentru investitii fara lucrari de constructii montaj) conform modelului care va fi postat pe site-ul www.apdrp.ro;
b. Bilantul precedent anului depunerii proiectului însotit de contul de profit si pierdere  inregistrate la administratia financiara, in care rezultatul operational / profitul net sa fie pozitiv;
c. Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile (actul de proprietate asupra cladirii si document care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului)
d. Certificat de urbanism sau autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii;
e. Pentru proiectele care necesita certificat de urbanism fisa tehnica pe care s-a aplicat stampila de tip A sau „B fara acord de mediu. Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism, Inspectoratele de Protectia a Mediului vor analiza fiecare propunere in parte si vor decide asupra tipului actului de reglementare care urmeaza a se emite.
f. Copie dupa diploma de studii pentru responsabilul legal sau responsabilul tehnic de proiect care sa dovedeasca pregatire profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea, emisa de institutiile acreditate de MEC sau declaratie pe propria raspundere ca responsabilul legal  sau responsabilul tehnic de proiect va urma si absolvi un curs de pregatire profesionala in  domeniul proiectului înainte de depunerea ultimei cereri de plata;
g. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului, data de responsabilul legal de proiect, ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare;
h. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR;
i. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social sau puncte de lucru si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si declaratia pe propria raspundere privind obligatiile catre banci;
j. Cazierul judiciar al persoanelor responsabile de proiect
k. Aviz/aviz de principiu sanitar, sanitarveterinar, eliberat in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;
l. Autorizatiile de functionare, pentru unitatile in functiune, in acord cu legislatia in vigoare: de mediu, sanitara, sanitar-veterinara (daca este cazul);
m. Copia actului de identitate pentru persoanele responsabile de proiect;
n. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
o. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca indeplineste conditiile de microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie, sau intreprindere cu mai putin de 750 de angajati si cu o cifra de afaceri de mai putin de 200 de milioane de Euro – pentru intreprinderile mici si mijlocii infiintate in anul depunerii Cererii de finantare, care nu au depus bilant contabil;
p. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
r. Raport asupra utilizarii altor programe de finantare nerambursabila (rezumat) întocmit de  solicitant, inclusiv un document eliberat de gestionarul fondurilor de care beneficiaza;
s. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor si/sau Raport de evaluare a terenului/imobilului în situatia în care se achizitioneaza  terenuri/cladiri necesare investitiei, întocmit de experti evaluatori;
t. Copia precontractului pentru efectuarea analizelor de laborator, în situatia în care nu exista laborator;
u. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de sfecla de zahar, emisa de MADR
v. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca intreprinderea nu se afla in dificultate
w. Programul de restructurare pana in 2009 aprobat de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – pentru unitatile de procesare lapte si produse lactate si carne si produse din carne cuprinse în Anexa 1 la Fisa masurii 123.


CONCRET, CARE SUNT PASII CARE TREBUIE PARCURSI?

- Identificarea investitiei
• dupa ce a fost identificat domeniul in care doriti sa investiti, potentialul beneficiar se poate adresa la Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP), la Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP) sau la Directiile judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.
• la aceste institutii potentialul beneficiar va primi materiale informative, date despre  eligibilitatea investitiei preconizate, precum si documentatia detaliata despre modul în care trebuie întocmit proiectul.
- Pregatirea proiectului
• dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate,  potentialul beneficiar va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile, adica aproiectului;
• proiectul trebuie sa contina cererea de finantare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP), precum si o serie de documente justificative (vezi mai sus);
• Proiectul, în functie de valoarea financiara a acestuia, poate fi alcatuit de catre dumneavoastra  sau puteti opta pentru:
- Institutii ale statului abilitate în acest sens, în speta Agentia Nationala de Consultanta Agricola (www.consultantaagricola.ro).
- Institutii private de consultanta care ofera contra unui comision asistenta completa pentru  întocmirea proiectului.
- Depunerea proiectului
• odata finalizata întocmirea proiectului, acesta se va depune de catre responsabilul legal sau  tehnic sau de un împuternicit prin procura legalizata (in original) a responsabilului legal la  sediul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit din judetul în care se realizeaza investitia.
- Verificarea proiectului
- Expertii OJPDRP vor verifica daca proiectul este conform din punct de vedere al documentelor;
- Daca Cererea de finantare este conforma (contine toate documentele solicitate), proiectul este trecut la urmatorul pas, verificarea eligibilitatii, mai exact, se verifica daca sunt respectate toate conditiile si cerintele specifice – tot în cadrul respectarii conditiilor de eligibilitate se verifica si preturile de achizitii, pentru stabilirea rezonabilitatii preturilor utilizate de solicitant;
- dupa efectuarea conformitatii si în perioada de verificare acriteriilor de eligibilitate, expertii Oficiului Judetean vor efectua verificarea pe teren în prezenta solicitantului.
- Aprobarea proiectului
• în urma evaluarilor, beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil si data la care trebuie sa se prezinte pentru semnarea contractului.
• semnarea de catre solicitant a contractului de finantare se efectueaza la nivelul Centrului  Regional de care apartine proiectul solicitantului. Dupa semnarea contractului, se poate  începe efectiv derularea investitiei.


CELE MAI IMPORTANTE OBLIGATII CARE TREBUIE RESPECTATE

Ca în orice relatie contractuala, fiecare parte are drepturi si obligatii, astfel beneficiarii de fonduri europene trebuie sa respecte o serie de conditii:
Beneficiarul nu are voie sa modifice scopul investitiei pe o perioada de cinci ani, începând cu ultima plata;
Trebuie sa evitati conflictul de interese si veti informa APDRP despre orice situatie care poate da nastere unui astfel de conflict.
În cazul în care se vor încalca de catre beneficiar oricare dintre clauzele contractului de finantare, APDRP îl poate rezilia. În acest caz, beneficiarul nu va mai primi fondurile europene sau, daca le-a primit deja, va trebui sa le returneze.
Din experienta acumulata prin implementarea Programului SAPARD, va exemplificam câteva  din cazurile identificate si calificate ca fiind situatii de conflict de interese si care pot interveni si  în cazul FEADR:
furnizorii de bunuri, lucrari sau servicii în cadrul proiectelor au actionari comuni cu cei ai  societatii comerciale beneficiare;
persoane fizice care au legaturi de rudenie cu actionarii sau administratorii societatii  comerciale beneficiare si care sunt angajate ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex.  consultanta si proiectare, dirigentie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica); firmele de consultanta si/proiectare au actionari comuni cu firmele furnizoare de bunuri  si/sau servicii;


În loc de încheiere...

În România, distributia teritoriala a fabricilor de procesare a carnii si a laptelui s-a realizat fara  o analiza prealabila a necesitatilor existente, fiind lasata la latitudinea investitorilor. Consecinta  directa a acestui fapt a fost o dezvoltare neunitara în teritoriu a unitatilor de procesare a carnii si  laptelui, si anume, existenta, pe de o parte, a unor zone caracterizate printr-o densitate ridicata a acestor unitati si, pe de alta parte, slaba reprezentare a acestora în alte regiuni. Pentru a veni în sprijinul crescatorilor de animale, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si  Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit vor publica, în timp util, regiunile în care  exista un deficit al unitatilor de procesare si care totodata reprezinta un potential pentru  dezvoltarea viitoarelor afaceri. Aceasta initiativa este determinata tocmai de necesitatea  echilibrarii distributiei teritoriale si are ca obiectiv reducerea distantelor existente între  producatori si procesatori.

MULT SUCCES!
 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Directia Generala pentru Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management
pentru PNDR
Director General: Viviana Vasile
Peroana de contact: Gratiela Tiron

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
A P D R P
Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit


ANEXE gasiti in fisierul atasat, apasand aici.
separator

Acest site este cofinantat din
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeste in oameni!
 
 
Copyright � Patronatul National al Viei si Vinului - 2012
NetDesigner.ro