HOME DESPRE PNVV MEMBRI PRESA LEGISLATIE RETEAUA NATIONALA PNVV PUBLICITATE LINKURI INFORMATII UTILE INSCRIERE CONTACT
 
 
 
ULTIMELE NOUTATI
LEGISLATIE - EUROPEANA
 
TENDINTE POZITIVE IN PIATA VINULUI
Dupa 2 ani in care piata de vin a regresat ajungand, conform estimarilor noastre la 350 mil. Euro, anul 2011 a adus o crestere semnificativa a segmentului vinului de calitate. In ciuda faptului ca anul trecut la nivelul consumatorilor nu au fost resimtite ameliorari in ceea ce priveste bugetul alocat consumului de produse alimentare, vanzarile de vin de calitate au crescut in Romania in 2011 fata de 2010.

Vin Romania
Gala Vinului
Festivinum
Razboiul Supermarketurilor
Infoaliment
STIRI

Patronatul Vinului se intruneste la Tulcea
Saptamana viitoare va avea loc, la sala Mihail Kogalniceanu a Consiliului Judetean, o intalnire regionala a producatorilor de struguri si de vin. Aici se va dezbate starea sectorului vinicol si se vor propune solutii pentru dezvoltare.

<< inapoi
 
separatorDirectiva Comisiei Europene 45/2005/CEseparator
separator
DIRECTIVA COMISIEI 45/2005/CE din 23 iunie 2005

care amendează Anexele Directivei Comisiei CE nr. 68/193/ EEC privind comercializarea materialului vegetativ de inmulţire la viţa de vie

Privire la Tratatul stabilit de Comunitatea Europeană

Referitor la Directiva Consiliului nr. 68/193/EEC din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului vegetativ de inmulţire la viţa de vie, şi in particular Art. 2 (1) (DA)(c), Art. 8 (2), Art. 10 (3) şi Art. 17 ale acesteia,

In care:

(1) Directiva 68/193/EEC stabileşte prevederile Comunităţi privind comercializarea materialului vegetativ de inmulţire pentru viţa de vie in interiorul Comunităţii. Directiva enumeră condiţiile care trebuie indeplinite de recoltă, materialul de inmulţire, ambalare şi etichetare.

(2) Tehnologia imbunătăţită de inmulţire a plantelor permite plantelor obţinute pe această cale să fie comercializate in ghivece, lăzi sau cutii, in completare la mănunchiurile tradiţionale.

(3) cand un Stat Membru solicită ca fiecare livrare de material produs in interiorul teritoriului său să fie de asemenea insoţit de un document unitar, condiţiile pentru acest document de insoţire urmand a fi specificate.

(4) Anumite condiţii privind materialul de inmulţire şi compoziţia ambalajului nu se vor aplica la materialul de inmulţire produs in conformitate cu noile metode de producţie.

(5) Condiţiile care trebuie indeplinite de recoltă sunt prevăzute in Anexa I la Directiva 68/193/EEC. Acea Anexă va cuprinde o referinţă la categoria şi tipul materialului de inmulţire, o nouă listă a organismelor dăunătoare care trebuie verificate şi metodologia pentru verificare şi testare a recoltei.

(6) Condiţiile care trebuie indeplinite de materialul de inmulţire sunt prevăzute in Anexa II a Directivei 68/193/EEC. Această Anexă va cuprinde o referinţă privind varietatea şi acolo unde este cazul, la clonă pentru fiecare categorie şi tip de material de inmulţire, in ceea ce priveşte identitatea şi puritatea, metodologia de control a materialului de inmulţire şi clasificarea diferitelor tipuri de material de inmulţire.

(7) Condiţiile care trebuie indeplinite in ceea ce priveşte ambalarea sunt prevăzute in Anexa III. Această Anexă prevede o referinţă privind tipul materialului de inmulţire in ceea ce priveşte numărul de indivizi pe unitatea de ambalaj.

(8) Condiţiile privind etichetarea şi documentele de insoţire a mărfii sunt prevăzute in Anexa IV a Directivei 68/193/EEC. Această Anexă prevede toate informaţiile solicitate de Art. 10 al Directivei 68/193/EEC privind materialul de inmulţire.

(9) Ciclul de creştere al materialului vegetativ la viţa vie durează caţiva ani iar timpul necesar pentru control şi testare este in consecinţă mai extins. O introducere rapidă a noilor condiţii ar putea crea o criză a producţiei de material de inmulţire care indeplineşte noile cerinţe. De aceea este adecvată permiterea unei perioade de tranziţie pentru conformarea cu noile condiţii prevăzute in Anexele I, II şi IV , in ceea ce priveşte materialul de inmulţire deja existent.

(10) Directiva 68/193/EEC va fi amendată in conformitate cu cele de mai sus.

(11) Prevederile din această Directivă sunt in acord cu opinia Comitetului Permanent pentru Seminţe şi Material de inmulţire pentru Agricultură, Horticultură şi Silvicultură.

S-A ADOPTAT ACEASTĂ DIRECTIVĂ:

Art. 1
Anexele I - IV la Directiva 68/193/EEC sunt inlocuite cu Anexele I - IV ale prezentei Directive.

Art. 2
1. Statele Membre vor adopta şi publica, pană la 31 iulie 2006 cel mai tarziu, legislaţia, reglementările şi prevederile administrative necesare a se conforma acestei Directive. Ele vor comunica imediat Comisiei textul cu acest prevederi şi un tabel de corespondenţă intre aceste prevederi şi cele ale Directivei.

Acestea vor aplica aceste prevederi incepand cu 1 august 2006.

Cand Statele Membre vor adopta acest prevederi, ele vor conţine o referinţă la această directivă sau vor fi insoţite de o astfel de referire cu privire la data publicării ei oficiale. Statele Membre vor decide cum se va face această referire.

2. Statele Membre vor comunica Comisiei textul principalelor prevederi ale legislaţiei naţionale pe care o vor adopta in domeniul acoperit de această Directivă.

Art. 3
Această directivă va intra in vigoare in a douăzecea zi de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 4
Directiva se adresează Statelor Membre.

Bruxelles, 23 iunie 2005.

ANEXA I
CONDIŢII PRIVIND RECOLTA

1. Recolta va avea identitate şi puritate in ceea ce priveşte varietatea şi, dacă este necesar, clona.

2. Condiţiile de cultivare şi nivelul de dezvoltare a recoltei vor fi astfel stabilite incat să permită suficiente verificări ale identităţii şi purităţii recoltei, in ceea ce priveşte varietatea şi, dacă este necesar clona, ca de altfel şi starea de sănătate.

3. Solul sau dacă este necesar substratul culturii asigură suficiente garanţii privind absenţa organismelor dăunătoare sau a vectorilor acestora, in particular nematode purtătoare de afecţiuni virale. Pepinierele de butaşi şi pepinierele de altoi vor fi stabilite in condiţii similare pentru a evita orice risc de contaminare cu organisme dăunătoare.

4. Prezenţa organismelor dăunătoare care reduc utilitatea propagării materialului va fi adusă la cel mai scăzut nivel posibil.

5. in particular, referitor la organismele dăunătoare se face referire la punctele (a), (b) şi (c), condiţiile stabilite la punctele 5.1 pană la 5.5 se vor aplica la punctul 5.6.

a) complex de degenerare infecţioasă: virusul viţei de vie (Xiphinema index (Hewitt et al., 1958) and X. italiae (Cohn et al., 1970). (GFLV), virusul Arabis mosaic (ArMV);

b) virusul afecţiunii: virusul 1 asociat viţei de vie (GLRaV-1) şi virusul 3 asociat viţei de vie (GLRaV-3);

c) virusul manei (GFkV) numai la butaşi rădăcinoşi.

5.1 Pepinierele de butaşi propuse pentru producţia materialului de inmulţire iniţial trebuie să fie libere de organismele dăunătoare enumerate la punctele 5 (a) pană la 5 (b) prin intermediul unei verificări oficiale. Această verificare se bazează pe rezultatele testelor de verificare a sănătăţii plantelor, are au fost efectuate prin divizare, sau echivalentele metodelor de testare a plantelor acceptate internaţional.
Aceste teste vor fi confirmate de rezultatele testelor de sănătate a plantelor la care sunt supuse toate plantele la un interval de 5 ani, valabile pentru organismele dăunătoare enumerate la punctele 5 (a) pană la 5 (b).

Plantele infestate trebuie eliminate. Cauzele erorilor atribuite organismelor dăunătoare menţionate mai sus sau alţi factori vor fi inregistrate in dosare in care este ţinută evidenţa pepinierelor de butaşi.

5.2 Pepinierele de butaşi propuse pentru producţia materialului bază de inmulţire trebuie să fie libere de organismele dăunătoare enumerate la punctele 5 (a) pana la 5 (b) prin intermediul unei verificări oficiale. Această verificare se bazează pe rezultatele testelor de verificare a sănătăţii plantelor, valabile pentru toate plantele.
Aceste teste vor fi efectuate la un interval de cel puţin şase ani, incepand din anul trei de viaţă al pepinierelor de butaşi.

In cazurile in care inspecţiile oficiale ale recoltei sunt efectuate pe toate plantele, testele de sănătate a plantelor vor fi realizate la un interval de cel puţin şase ani incepand cu al şaselea an de viaţă al pepinierei de butaşi.
Plantele infestate trebuie eliminate. Cauzele erorilor atribuite organismelor dăunătoare menţionate mai sus sau alţi factori vor fi inregistrate in dosare in care este ţinută evidenţa pepinierelor de butaşi.

5.3 Pepinierele de butaşi propuse pentru producţia materialului de inmulţire certificat trebuie să fie libere de organismele dăunătoare enumerate la punctele 5 (a) pana la 5 (b) prin intermediul unei verificări oficiale. Această verificare se bazează pe rezultatele testelor de verificare a sănătăţii plantelor, efectuate prin examinare conform metodelor din procedurile de analiză şi control care corespund cu normele generale acceptate şi standardizate.
Aceste teste vor fi efectuate la un interval de cel puţin zece ani, incepand din anul cinci de viaţă al pepinierelor de butaşi.

In cazurile in care inspecţiile oficiale ale recoltei sunt efectuate pe toate plantele, testele de sănătate a plantelor vor fi realizate la un interval de cel puţin zece ani incepand cu al şaselea an de viaţă al pepinierei de butaşi.
Rata erorilor in cadrul pepinierei de butaşi datorate organismelor dăunătoare enumerate la punctele 5 (a) pana la 5 (b) nu trebuie să depăşească 5%. Plantele infestate trebuie eliminate. Cauzele erorilor atribuite organismelor dăunătoare menţionate mai sus sau alţi factori vor fi inregistrate in dosare in care este ţinută evidenţa pepinierelor de butaşi.

5.4 in pepinierele de butaşi propuse pentru producţia materialului de inmulţire standard, rata erorilor datorate organismelor dăunătoare enumerate la punctele 5 (a) pana la 5 (b) nu trebuie să depăşească 10%. Plantele infestate trebuie eliminate de la inmulţire. Cauzele erorilor atribuite organismelor dăunătoare menţionate mai sus sau alţi factori vor fi inregistrate in dosare in care este ţinută evidenţa pepinierelor de butaşi.

5.5 Pepinierele altoi trebuie să fie libere de organismele dăunătoare enumerate la punctele 5 (a) pana la 5 (b) prin intermediul unei inspecţii oficiale bazate pe metode vizuale, şi, dacă este necesar, susţinute de teste adecvate şi/sau o a doua inspecţie a recoltei.

5.6 a) Statele membre pot decide să nu aplice prevederile punctelor 5.1 şi 5.2 pana la 31 iulie 2011, din prisma pepinierelor de butaşi care existau deja pentru producerea materialului iniţial de inmulţire sau bază , la data intrării in vigoare a Directivei Comisiei EC/43/2005. (*)

b) Statele membre pot decide să nu aplice prevederile punctului 5.3 pana la 31 iulie 2012, din prisma pepinierelor de butaşi care existau deja pentru producerea materialului de inmulţire certificat, la data intrării in vigoare a Directivei Comisiei EC/43/2005. (*)

c) in cazurile unde statele Membre decid să nu aplice prevederile punctelor 5.1, 5.2 sau 5.3 aşa cum s-a menţionat la punctele (a) sau (b) de mai sus, acestea vor aplica in schimb următoarele reguli.

Afecţiunile virale dăunătoare, in special fanleaf viţei de vie şi leafroll, trebuie eliminate din recoltele destinate producerii materialului de inmulţire iniţial sau bază. Recoltele destinate producerii materialului de inmulţire din alte categorii trebuie să fie libere de plantele care prezintă simptome unor afecţiuni virale dăunătoare.
_________
(*) OJ L 134, 24.6.2005, p. 37

6. Pepinierele de altoi nu vor fi stabilite in interiorul unei podgorii sau a unei pepiniere de butaşi. Distanţa minimă de o podgorie sau o pepinieră va fi de 3 m.

7. Materialul de inmulţire utilizat pentru producerea butaşilor portaltoi, altoi, pepinierelor de altoi, altoi rădăcinoşi şi portaltoi rădăcinoşi, va fi luat din pepinierele care au fost inspectate şi aprobate.

8. Fără a cauza prejudicii inspecţiei oficiale menţionate la punctul 5 de mai sus, va exista cel puţin o inspecţie oficială a recoltei. Inspecţiile oficiale adiţionale vor fi efectuate in cazuri de litigii asupra unor probleme care pot fi decise fără a se aduce nici un prejudiciu calităţii materialului de inmulţire.

ANEXA 2
CONDIŢII PRIVIND MATERIALUL DE INMULŢIRE
I. CONDIŢII GENERALE

1. Materialul de inmulţire va avea identitatea varietală şi puritatea corespunzătoare, iar dacă este necesar şi puritate clonală; este admisă o toleranţă de 1% la momentul marketingului materialului standard.

2. Materialul de inmulţire va avea o puritate tehnică minimă de 96%.

Sunt considerate impurităţi următoarele:
a) materialul de inmulţire uscat parţial sau total, chiar atunci cand a fost trecut in apă după uscare;
b) materialul de inmulţire deteriorat, curbat sau vătămat, in special cand a fost deteriorat de grindină sau ingheţ sau cand este spart sau rupt;

3. Lăstarul de viţă trebuie să se afle intr-un stadiu suficient de maturitate al lemnului;

4. Prezenţa organismelor dăunătoare care reduc utilitatea materialului de inmulţire va fi tolerată la cel mai scăzut nivel posibil.

Materialul de inmulţire care prezintă semne evidente sau simptome asociate organismelor dăunătoare pentru care nu există nici un tratament eficient vor fi eliminate.

II. CONDIŢII SPECIALE

1. Altoii rădăcinoşi
Altoii rădăcinoşi care constau in combinarea aceleaşi categorii de material de inmulţire vor fi clasificaţi in acea categorie.

Altoii rădăcinoşi care constau in combinarea unor categorii diferite de material de inmulţire vor fi clasificaţi in categoria mai inferioară a elementelor din care este compus.

2. Derogare temporară
Statele Membre pot decide să nu aplice prevederile punctului 1 pana la 31 iulie 2010, din prisma butaşilor altoi care constau din materialul de inmulţire iniţial grefat pe materialul bază. in cazurile in care Statele Membre decid să nu aplice prevederile punctului 1, acestea vor aplica prevederile următoarei reguli.

Butaşilor altoi care constau din materialul de inmulţire iniţial grefat pe materialul de inmulţire bază se vor clasifica drept material de inmulţire iniţial.

III. CLASIFICARE
1. Butaşi port altoi inrădăcinaţi, pepiniere altoi şi butaşi altoiţi la varf

Diametru
Se referă la cel mai mare diametru al secţiunii. Acest standard nu se aplică la tăierile ierboase.
(a) butaşi port altoi şi butaşi altoiţi la varf:
(aa) diametru superior: 6,5 la 12 mm;
(ab) diametrul maxim al imbinării de la capăt: 15 mm, cu excepţia dacă aceasta implică tăieri in partea superioară la altoi, destinate pentru grefare in situ;
(b) pepinieră altoi:
diametrul superior minim: 3,5 mm.

2. Butaşi inrădăcinaţi
A. Diametru
Diametrul măsurat la mijlocul internodului, sub extinderea creşterii şi de-a lungul celei mai lungi axe, trebuie să fie egal cu cel puţin 5 mm. Acest standard nu este aplicabil tăieturilor rădăcinate derivate din material de inmulţire ierbos.

B. Lungime
Lungimea din cel mai inferior punct la care rădăcina apare la baza extinderii creşterii nu va fi mai mică de:
(a) 30 cm pentru butaşi inradăcinaţi, destinate pentru port altoi: oricum, pentru cele destinate Siciliei, această lungime va fi de 20 cm;
(b) 20 cm pentru alţi butaşi inradăcinaţi;
Acest standard nu se aplică pentru butaşii inradăcinaţi proveniţi din material de inmulţire ierbos.

C. Rădăcini
Fiecare plantă trebuie să aibă trei rădăcini bine dezvoltate şi bine spaţiate. Oricum, varietatea 240 A poate prezenta numai două rădăcini bine dezvoltate, prevăzandu-se ca acestea să fie orientate in direcţii opuse.

D. Muchiile
Tăietura trebuie efectuată la o distanţă suficientă sub membrană astfel incat să nu producă deteriorări dar să nu fie mai adancă de 1 cm sub aceasta.

3. Altoi inradăcinaţi
A. Lungime
Trunchiul trebuie să aibă cel puţin 20 cm lungime.
Acest standard nu este valabil pentru altoii inradăcinaţi care provin din material de inmulţire ierbos.

B. Rădăcini
Fiecare plantă trebuie să aibă trei rădăcini bine dezvoltate şi bine spaţiate. Oricum, varietatea 240 A poate prezenta numai două rădăcini bine dezvoltate, prevăzandu-se ca acestea să fie orientate in direcţii opuse.

C. Imbinarea
Fiecare plantă trebuie să prezinte o imbinare adecvată, regulată şi solidă.

D. Muchiile
Tăietura trebuie efectuată la o distanţă suficientă sub membrană astfel incat să nu producă deteriorări dar să nu fie mai adancă de 1 cm sub aceasta.

ANEXA III
AMBALAREA

Compoziţia pachetelor sau mănunchiurilor

1- Tip 2 - Număr de indivizi - Cantitate maximă
1. Altoi inradăcinaţi
2. Butaşi inradăcinaţi
3. Butaşi altoiţi la varf- cu cel puţin 5 noduri vegetative utilizabile;- cu un nod vegetativ utilizabil;
4. Butaşi port altoi 25, 50, 100 sau multiplu de 100

CONDIŢII SPECIALE

I. Cantităţi reduse

Acolo unde este necesar, mărimea (numărul de indivizi) pachetelor sau mănunchiului de toate tipurile şi categoriile de material de inmulţire enumerat in coloana 1 de mai sus poate fi mică decat cantitatea minimă indicată in coloana 2 de mai sus.

II. Plante de viţă de vie cu rădăcini in orice substrat in ghivece, lăzi sau cutii
Nu se aplică pentru numărul de indivizi şi cantitatea maximă.

ANEXA IV
MARCAREA
A. ETICHETA

I. Informaţia necesară (impusă)
1. Standard CE
2. Ţara de origine
3. Autoritatea responsabilă de certificare şi verificare şi statul membru sau iniţialele acestuia
4. Numele şi adresa persoanei responsabile sau numărul de identificare
5. Specia
6. Tipul de material
7. Categoria
8. Varietatea şi acolo unde este adecvat, clona. Pentru altoii inradăcinaţi această informaţie se aplică pentru butaş şi butaş altoit
9. Număr de referinţă al lotului
10. Cantitate
11. Lungime - numai pentru butaşii port altoi: aceasta implică lungimea minimă a butaşului din lotul implicat
12. Anul de recoltă

II. Condiţii minime
Eticheta trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
1. eticheta trebuie să fie tipărită indelebil (astfel incat să nu se poată şterge) şi lizibil;
2. eticheta trebuie să fie astfel poziţionată intr-un loc evident incat să fie uşor vizibilă;
3. informaţiile enumerate la punctul A I nu trebuie in nici un fel ascunse, neclare sau intrerupte de orice altă informaţie scrisă sau sub formă de imagine;
4. informaţiile enumerate la punctul A I trebuie să apară in acelaşi cadru vizual;

III. Derogări privind cantităţi mici şi consumatorul final
1. Mai mult de o unitate
Informaţia necesară pentru eticheta corespunzătoare punctului 1.10 să cuprindă: "Numărul exact de unităţi pe pachet sau mănunchi"

2. Numai o unitate
Următoarea informaţie aşa cum este menţionată la punctul A.I nu este obligatorie:
- tipul materialului;
- categoria;
- numărul de referinţă al lotului;
- cantitatea;
- lungimea pentru butaşi port altoi;
- anul recoltei;

IV. Derogări in ceea ce priveşte viţa in ghivece, lăzi sau cutii
In cazul plantelor de viţă de vie cu rădăcini in orice substrat in ghivece, lăzi sau cutii atunci cand pachetele de cu astfel de material nu pot indeplini cerinţele pentru sigilare (inclusiv etichetare) corespunzătoare compoziţiei lor:

(a) materialul de inmulţire va fi păstrat in loturi separate adecvate identificate pe varietate şi acolo unde este necesar, pe clonă şi pe număr de indivizi.

(b) eticheta oficială nu este obligatorie;
(c) materialul de propagare va fi insoţit de un document de insoţire aşa cum se specifică la punctul B.

B. DOCUMENTE DE INSOTIRE

I. Condiţii obligatorii

Cand Statele Membre solicită ca să fie trimis un document de insoţire a mărfii , acesta:
(a) va fi livrat in cel puţin două copii (expeditor şi destinatar);
(b) (copia destinatarului) va insoţi livrarea de la locul expeditorului pana la locul destinatarului;
(c) va fi păstrată cel puţin un an şi va fi pusă la dispoziţia autorităţii de control;

II. Lista informaţiilor trebuie să conţină:
1. Standard CE ;
2. Ţara de origine;
3. Autoritatea responsabilă pentru certificare sau verificare şi statul Membru sau iniţialele acestuia;
4. Număr de ordine;
5. Expeditor (adresa, numărul de inregistrare);
6. Destinatar (adresa);
7. Specia;
8. Tipul (tipurile) de material;
9. Categoria (categoriile);
10. Varietatea (varietăţile) şi acolo unde este cazul, clona (clonele). Pentru altoii inradăcinaţi această indicaţie se aplică pentru butaşi şi pentru altoii la varf;
11. Număr de indivizi per lot;
12. Număr total de loturi;
13. Data livrării;
separator

Acest site este cofinantat din
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeste in oameni!
 
 
Copyright � Patronatul National al Viei si Vinului - 2012
NetDesigner.ro